Sunday, June 5, 2011

回 教 黨 在 大 選 不 能 . . . . . .

回教黨在大選中不能僅依靠黨員的支持,必須爭取更多的選民支持,包括華裔、印裔及原住民等。


那你们就 ! 等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等No comments:

Post a Comment